สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18367' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18685,11051,23590,15586,15909,11065,23585,23587,18687,17027,19298,15560,11052,19306,23570,13141,17512,19558 Array ( [0] => 18685 [1] => 11051 [2] => 23590 [3] => 15586 [4] => 15909 [5] => 11065 [6] => 23585 [7] => 23587 [8] => 18687 [9] => 17027 [10] => 19298 [11] => 15560 [12] => 11052 [13] => 19306 [14] => 23570 [15] => 13141 [16] => 17512 [17] => 19558 )