สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18367' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17520,11059,21558,15186,18685,17512,11066,17517,11060,16065,11051,15560,18514,18368,19306,17519,11056,11052 Array ( [0] => 17520 [1] => 11059 [2] => 21558 [3] => 15186 [4] => 18685 [5] => 17512 [6] => 11066 [7] => 17517 [8] => 11060 [9] => 16065 [10] => 11051 [11] => 15560 [12] => 18514 [13] => 18368 [14] => 19306 [15] => 17519 [16] => 11056 [17] => 11052 )