มีสินค้า

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18364' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22314,15150,15153,15152,15151,15154,11980,18029,13620,18987 Array ( [0] => 22314 [1] => 15150 [2] => 15153 [3] => 15152 [4] => 15151 [5] => 15154 [6] => 11980 [7] => 18029 [8] => 13620 [9] => 18987 )