มีสินค้า

2,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18364' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15150,13620,11980,15154,22314,15153,18987,15152,15151 Array ( [0] => 15150 [1] => 13620 [2] => 11980 [3] => 15154 [4] => 22314 [5] => 15153 [6] => 18987 [7] => 15152 [8] => 15151 )