สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18318' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11674,20360,17785,22521,12418,11606,21901,20367,13623,15301,12945,18487,22526,14433,14322,15304,20976,12417 Array ( [0] => 11674 [1] => 20360 [2] => 17785 [3] => 22521 [4] => 12418 [5] => 11606 [6] => 21901 [7] => 20367 [8] => 13623 [9] => 15301 [10] => 12945 [11] => 18487 [12] => 22526 [13] => 14433 [14] => 14322 [15] => 15304 [16] => 20976 [17] => 12417 )