สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18307' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14164,9949,9603,11579,5043,9246,4336,5525,22865,10748,21829,21960,20855,8310,22996,22439,6231,3855 Array ( [0] => 14164 [1] => 9949 [2] => 9603 [3] => 11579 [4] => 5043 [5] => 9246 [6] => 4336 [7] => 5525 [8] => 22865 [9] => 10748 [10] => 21829 [11] => 21960 [12] => 20855 [13] => 8310 [14] => 22996 [15] => 22439 [16] => 6231 [17] => 3855 )