สินค้าหมด

600 BAHT
800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18307' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1176,3959,8132,3137,24236,1177,22439,4336,21960,21829,22549,3575,5043,21959,13005,9205,20855,3401 Array ( [0] => 1176 [1] => 3959 [2] => 8132 [3] => 3137 [4] => 24236 [5] => 1177 [6] => 22439 [7] => 4336 [8] => 21960 [9] => 21829 [10] => 22549 [11] => 3575 [12] => 5043 [13] => 21959 [14] => 13005 [15] => 9205 [16] => 20855 [17] => 3401 )