ฟันเฟืองแห่งโชคชะตาที่เริ่มเคลื่อนไป---

นารุเซะ ซาคางามิ นิโต ทาซากิ ทั้ง 4 คนที่ถูกเลือกให้เป็นกรรมการรับผิดชอบ “งานเชื่อมสัมพันธ์เขต” ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ชอบใจที่ถูกยัดเยียดให้ทำงานที่ดูวุ่นวายแต่ก็ยังจำใจต้องยอมรับหน้าที่ แต่ถึงอย่างนั้นทาซากิก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือโดยตลอด... และในตอนนั้นเอง ครูที่ปรึกษาก็เสนอขึ้นมาว่า

“อยากจะนำเสนอละครเพลงขึ้นในงานเชื่อมสัมพันธ์”

KKR-11-002C
/
หนังสือ
q select pid from dex_product where pid<>'18255' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21597,12463,8245,9292,19093,7219,1743,1580,3636,15162,16121,14451,5662,20258,4979,18550,7125,21706 Array ( [0] => 21597 [1] => 12463 [2] => 8245 [3] => 9292 [4] => 19093 [5] => 7219 [6] => 1743 [7] => 1580 [8] => 3636 [9] => 15162 [10] => 16121 [11] => 14451 [12] => 5662 [13] => 20258 [14] => 4979 [15] => 18550 [16] => 7125 [17] => 21706 )