เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11162,11944,15616,11300,11294,11943,11292,11304,11301,21835,11303,11948,11949,11293,2310,15611,2309,11290 Array ( [0] => 11162 [1] => 11944 [2] => 15616 [3] => 11300 [4] => 11294 [5] => 11943 [6] => 11292 [7] => 11304 [8] => 11301 [9] => 21835 [10] => 11303 [11] => 11948 [12] => 11949 [13] => 11293 [14] => 2310 [15] => 15611 [16] => 2309 [17] => 11290 )