เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11300,15611,11295,11951,11302,11303,11946,11944,11290,11304,11298,2309,11162,15616,2307,11163,11952,224 Array ( [0] => 11300 [1] => 15611 [2] => 11295 [3] => 11951 [4] => 11302 [5] => 11303 [6] => 11946 [7] => 11944 [8] => 11290 [9] => 11304 [10] => 11298 [11] => 2309 [12] => 11162 [13] => 15616 [14] => 2307 [15] => 11163 [16] => 11952 [17] => 224 )