เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11951,14356,11291,11303,11946,2310,21835,11945,11948,11300,11299,11950,11302,11293,11944,2307,11162,11298 Array ( [0] => 11951 [1] => 14356 [2] => 11291 [3] => 11303 [4] => 11946 [5] => 2310 [6] => 21835 [7] => 11945 [8] => 11948 [9] => 11300 [10] => 11299 [11] => 11950 [12] => 11302 [13] => 11293 [14] => 11944 [15] => 2307 [16] => 11162 [17] => 11298 )