เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11299,11295,11304,11952,11303,11948,14356,9616,11949,11162,3091,11290,224,2307,11951,11300,11296,2310 Array ( [0] => 11299 [1] => 11295 [2] => 11304 [3] => 11952 [4] => 11303 [5] => 11948 [6] => 14356 [7] => 9616 [8] => 11949 [9] => 11162 [10] => 3091 [11] => 11290 [12] => 224 [13] => 2307 [14] => 11951 [15] => 11300 [16] => 11296 [17] => 2310 )