เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11945,11164,11290,11300,11301,11291,9616,11952,11295,11302,15611,11163,11297,11292,11947,2307,11949,14356 Array ( [0] => 11945 [1] => 11164 [2] => 11290 [3] => 11300 [4] => 11301 [5] => 11291 [6] => 9616 [7] => 11952 [8] => 11295 [9] => 11302 [10] => 15611 [11] => 11163 [12] => 11297 [13] => 11292 [14] => 11947 [15] => 2307 [16] => 11949 [17] => 14356 )