เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,224,11162,11947,11291,11945,14356,2310,11304,11302,11301,11949,11948,11303,11952,11292,21835,11298,11950 Array ( [0] => 224 [1] => 11162 [2] => 11947 [3] => 11291 [4] => 11945 [5] => 14356 [6] => 2310 [7] => 11304 [8] => 11302 [9] => 11301 [10] => 11949 [11] => 11948 [12] => 11303 [13] => 11952 [14] => 11292 [15] => 21835 [16] => 11298 [17] => 11950 )