เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11947,11301,14356,11944,11302,11945,224,11162,11292,2310,11950,2307,3091,11295,11294,21835,11299,11163 Array ( [0] => 11947 [1] => 11301 [2] => 14356 [3] => 11944 [4] => 11302 [5] => 11945 [6] => 224 [7] => 11162 [8] => 11292 [9] => 2310 [10] => 11950 [11] => 2307 [12] => 3091 [13] => 11295 [14] => 11294 [15] => 21835 [16] => 11299 [17] => 11163 )