เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11293,11164,11946,21835,11950,11945,2310,11943,11162,11299,15616,11290,11300,11951,9616,15611,2308,11291 Array ( [0] => 11293 [1] => 11164 [2] => 11946 [3] => 21835 [4] => 11950 [5] => 11945 [6] => 2310 [7] => 11943 [8] => 11162 [9] => 11299 [10] => 15616 [11] => 11290 [12] => 11300 [13] => 11951 [14] => 9616 [15] => 15611 [16] => 2308 [17] => 11291 )