เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11947,11299,11292,11943,2308,11298,11304,11294,11162,11300,11296,11946,11302,11293,11948,14356,2310,11950 Array ( [0] => 11947 [1] => 11299 [2] => 11292 [3] => 11943 [4] => 2308 [5] => 11298 [6] => 11304 [7] => 11294 [8] => 11162 [9] => 11300 [10] => 11296 [11] => 11946 [12] => 11302 [13] => 11293 [14] => 11948 [15] => 14356 [16] => 2310 [17] => 11950 )