เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2308,15611,2307,11304,15616,11946,11950,11298,11296,11300,11164,11297,11949,11292,9616,21835,11294,11162 Array ( [0] => 2308 [1] => 15611 [2] => 2307 [3] => 11304 [4] => 15616 [5] => 11946 [6] => 11950 [7] => 11298 [8] => 11296 [9] => 11300 [10] => 11164 [11] => 11297 [12] => 11949 [13] => 11292 [14] => 9616 [15] => 21835 [16] => 11294 [17] => 11162 )