เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2310,21835,11290,11299,11303,15616,11298,2308,11302,11950,224,11946,2309,14356,11295,11945,11301,11163 Array ( [0] => 2310 [1] => 21835 [2] => 11290 [3] => 11299 [4] => 11303 [5] => 15616 [6] => 11298 [7] => 2308 [8] => 11302 [9] => 11950 [10] => 224 [11] => 11946 [12] => 2309 [13] => 14356 [14] => 11295 [15] => 11945 [16] => 11301 [17] => 11163 )