เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,224,11302,11951,11295,11301,11291,11950,11304,11162,11945,2310,11293,15616,11292,3091,11944,21835,11164 Array ( [0] => 224 [1] => 11302 [2] => 11951 [3] => 11295 [4] => 11301 [5] => 11291 [6] => 11950 [7] => 11304 [8] => 11162 [9] => 11945 [10] => 2310 [11] => 11293 [12] => 15616 [13] => 11292 [14] => 3091 [15] => 11944 [16] => 21835 [17] => 11164 )