เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11295,11951,2309,14356,21835,11949,11947,2307,11293,11291,11952,11303,11302,11162,11948,224,11943,11945 Array ( [0] => 11295 [1] => 11951 [2] => 2309 [3] => 14356 [4] => 21835 [5] => 11949 [6] => 11947 [7] => 2307 [8] => 11293 [9] => 11291 [10] => 11952 [11] => 11303 [12] => 11302 [13] => 11162 [14] => 11948 [15] => 224 [16] => 11943 [17] => 11945 )