เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11162,11164,15616,3091,11943,11293,11951,11946,11298,11296,14356,11299,11948,2310,11952,21835,2307,15611 Array ( [0] => 11162 [1] => 11164 [2] => 15616 [3] => 3091 [4] => 11943 [5] => 11293 [6] => 11951 [7] => 11946 [8] => 11298 [9] => 11296 [10] => 14356 [11] => 11299 [12] => 11948 [13] => 2310 [14] => 11952 [15] => 21835 [16] => 2307 [17] => 15611 )