เมื่อแผ่นดิน "มิริชา" ตกอยู่ในความวุ่นวายของไฟสงครามที่เกิดขึ้นเพราะเหล่าผู้สืบทอดจิตวิญญาณแห่งซันโค จะปรากฏกายเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่แผ่นดิน บุคคลเหล่านั้นประกอบไปด้วย "เล่าปี่" ผู้ครอบครองดาบมังกรจักรพรรดิ "โจโฉ" ชายผู้มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กำลังปกครองอย่างเด็ดขาดและ "ซุนกวน" ชายผู้อ่อนโยนที่ถือครอง "ดาบสยบพยัคฆ์" ด้วยเหตุนี้เองการต่อสู็อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานผู้นำทัพทั้งสามจึงบังเกิดขึ้น

q select pid from dex_product where pid<>'18184' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3091,224,11162,11944,15611,11164,11300,2310,11304,11949,11298,11950,11948,2309,11946,11943,11292,15616 Array ( [0] => 3091 [1] => 224 [2] => 11162 [3] => 11944 [4] => 15611 [5] => 11164 [6] => 11300 [7] => 2310 [8] => 11304 [9] => 11949 [10] => 11298 [11] => 11950 [12] => 11948 [13] => 2309 [14] => 11946 [15] => 11943 [16] => 11292 [17] => 15616 )