มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18137' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8944,8414,13404,19409,14727,14171,17324,5015,7850,21145,7380,14769,13403,15885,10059,14959,18363,11492 Array ( [0] => 8944 [1] => 8414 [2] => 13404 [3] => 19409 [4] => 14727 [5] => 14171 [6] => 17324 [7] => 5015 [8] => 7850 [9] => 21145 [10] => 7380 [11] => 14769 [12] => 13403 [13] => 15885 [14] => 10059 [15] => 14959 [16] => 18363 [17] => 11492 )