พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

10,800 BAHT
12500 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Size: Approx. L200mm
Material: Diecast, ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional front glass x2 types
-Optional front bumper x2 types
-Mirror base

q select pid from dex_product where pid<>'18125' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19979,22609,19566,18108,21888,19023,22701,21497,19570,21495,15784,21500,22608,22617,18106,19980,22702,21658 Array ( [0] => 19979 [1] => 22609 [2] => 19566 [3] => 18108 [4] => 21888 [5] => 19023 [6] => 22701 [7] => 21497 [8] => 19570 [9] => 21495 [10] => 15784 [11] => 21500 [12] => 22608 [13] => 22617 [14] => 18106 [15] => 19980 [16] => 22702 [17] => 21658 )