พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

10,800 BAHT
12500 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Size: Approx. L200mm
Material: Diecast, ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional front glass x2 types
-Optional front bumper x2 types
-Mirror base

q select pid from dex_product where pid<>'18125' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18110,20893,19977,24869,19568,22609,24877,19782,23512,22607,20487,22616,22618,23500,21495,22703,15722,22620 Array ( [0] => 18110 [1] => 20893 [2] => 19977 [3] => 24869 [4] => 19568 [5] => 22609 [6] => 24877 [7] => 19782 [8] => 23512 [9] => 22607 [10] => 20487 [11] => 22616 [12] => 22618 [13] => 23500 [14] => 21495 [15] => 22703 [16] => 15722 [17] => 22620 )