พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

10,800 BAHT
12500 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Size: Approx. L200mm
Material: Diecast, ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional front glass x2 types
-Optional front bumper x2 types
-Mirror base

q select pid from dex_product where pid<>'18125' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22618,20691,19978,22613,21425,22705,15782,21653,21895,22706,21762,18109,21500,21760,20893,22702,15784,19570 Array ( [0] => 22618 [1] => 20691 [2] => 19978 [3] => 22613 [4] => 21425 [5] => 22705 [6] => 15782 [7] => 21653 [8] => 21895 [9] => 22706 [10] => 21762 [11] => 18109 [12] => 21500 [13] => 21760 [14] => 20893 [15] => 22702 [16] => 15784 [17] => 19570 )