พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,770 BAHT
3170 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18024' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18242,12518,560,18252,13285,3870,7315,309,16425,15934,6009,16172,15426,12448,6008,7366,15397,15422 Array ( [0] => 18242 [1] => 12518 [2] => 560 [3] => 18252 [4] => 13285 [5] => 3870 [6] => 7315 [7] => 309 [8] => 16425 [9] => 15934 [10] => 6009 [11] => 16172 [12] => 15426 [13] => 12448 [14] => 6008 [15] => 7366 [16] => 15397 [17] => 15422 )