พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,770 BAHT
3170 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18024' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15940,6000,13342,13314,6015,12515,16428,19660,16430,10544,15416,13293,13319,14692,12236,12240,13283,12043 Array ( [0] => 15940 [1] => 6000 [2] => 13342 [3] => 13314 [4] => 6015 [5] => 12515 [6] => 16428 [7] => 19660 [8] => 16430 [9] => 10544 [10] => 15416 [11] => 13293 [12] => 13319 [13] => 14692 [14] => 12236 [15] => 12240 [16] => 13283 [17] => 12043 )