พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,340 BAHT
2680 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18021' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6008,13013,12455,18256,1150,18024,11418,4898,21126,3468,15946,18266,15427,13822,10991,13831,12449,13296 Array ( [0] => 6008 [1] => 13013 [2] => 12455 [3] => 18256 [4] => 1150 [5] => 18024 [6] => 11418 [7] => 4898 [8] => 21126 [9] => 3468 [10] => 15946 [11] => 18266 [12] => 15427 [13] => 13822 [14] => 10991 [15] => 13831 [16] => 12449 [17] => 13296 )