พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,340 BAHT
2680 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

q select pid from dex_product where pid<>'18021' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5988,12046,16961,14620,12236,16610,10324,15940,13351,11418,21429,15946,16960,1151,12038,13856,14707,16419 Array ( [0] => 5988 [1] => 12046 [2] => 16961 [3] => 14620 [4] => 12236 [5] => 16610 [6] => 10324 [7] => 15940 [8] => 13351 [9] => 11418 [10] => 21429 [11] => 15946 [12] => 16960 [13] => 1151 [14] => 12038 [15] => 13856 [16] => 14707 [17] => 16419 )