พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,550 BAHT
2950 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Size: Approx. H130mm
Material: ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional 4-claw parts x2
-Optional fixed mono-eye parts
-Mega particle cannon effect for the arms x2
-Cut damage effect for the arm
-GM abdomen-perforating claw (back side)
-GM abdomen-perforating forearm (abdomen side)
-Vernier effect x2

q select pid from dex_product where pid<>'18019' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13338,16158,4901,12514,10428,18786,20918,13329,14428,18244,3904,14620,19729,13352,17482,13344,12046,18263 Array ( [0] => 13338 [1] => 16158 [2] => 4901 [3] => 12514 [4] => 10428 [5] => 18786 [6] => 20918 [7] => 13329 [8] => 14428 [9] => 18244 [10] => 3904 [11] => 14620 [12] => 19729 [13] => 13352 [14] => 17482 [15] => 13344 [16] => 12046 [17] => 18263 )