พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **

2,550 BAHT
2950 BAHT
พรีออเดอร์

** สินค้าเป็น Pre-order จากคลังสินค้าที่ต่างประเทศ มีสิทธิ์ในการถูกตัดออเดอร์สั่งซื้อ หากถูกตัดออเดอร์ทางเราจะดำเนินการคืนเงินทันที **Size: Approx. H130mm
Material: ABS, PVC

[Set Contents]
-Main figure
-Optional 4-claw parts x2
-Optional fixed mono-eye parts
-Mega particle cannon effect for the arms x2
-Cut damage effect for the arm
-GM abdomen-perforating claw (back side)
-GM abdomen-perforating forearm (abdomen side)
-Vernier effect x2

q select pid from dex_product where pid<>'18019' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6894,16432,14709,12448,19357,1632,5988,13856,20623,15940,19657,12518,13284,7317,13350,18260,13348,14689 Array ( [0] => 6894 [1] => 16432 [2] => 14709 [3] => 12448 [4] => 19357 [5] => 1632 [6] => 5988 [7] => 13856 [8] => 20623 [9] => 15940 [10] => 19657 [11] => 12518 [12] => 13284 [13] => 7317 [14] => 13350 [15] => 18260 [16] => 13348 [17] => 14689 )