มีสินค้า

ตอนที่ 85-88

99 BAHT
259 BAHT
add to cart

ซีซั่น 3 เกาะหิมะ

        เพราะว่านามิล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจึงรีบเข้ามาเทียบท่าที่เกาะดรัม พวกเขาต้องเข้าต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดวาโปลูและได้พบกับช็อปเปอร์ กวางเรนเดียร์ที่กินผลฮิโตะฮิโตะจนกลายเป็นมนุษย์แถมยังเป็นหมออีกด้วย

q select pid from dex_product where pid<>'1790' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21133,16194,14897,1841,13847,12828,16188,12437,13865,1826,24695,23539,13889,12503,17500,5115,23731,6822 Array ( [0] => 21133 [1] => 16194 [2] => 14897 [3] => 1841 [4] => 13847 [5] => 12828 [6] => 16188 [7] => 12437 [8] => 13865 [9] => 1826 [10] => 24695 [11] => 23539 [12] => 13889 [13] => 12503 [14] => 17500 [15] => 5115 [16] => 23731 [17] => 6822 )