สินค้าเหลือน้อย

ตอนที่ 73-76

129 BAHT
350 BAHT
add to cart

ซีซั่น 2 บาร็อคเวิร์คส

        ลูฟี่ได้รวบรวมพรรคพวกอย่าง โซโล,ซันจิ,อุซป,นามิ และก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอย่างเต็มตัว พวกเข้าได้มุ่งหน้าไปยังแกรนด์ไลน์ แต่ทว่าพวกเขาก็ได้พบกับกลุ่มบาร็อคเวิร์คส ที่วางแผนการร้ายที่เกียวข้องกับอาณาจักรขององค์หญิงวีวี่

q select pid from dex_product where pid<>'1787' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13865,1826,2181,19476,10054,2184,24697,11727,2259,10600,20579,22316,17515,22488,75,23019,21133,24397 Array ( [0] => 13865 [1] => 1826 [2] => 2181 [3] => 19476 [4] => 10054 [5] => 2184 [6] => 24697 [7] => 11727 [8] => 2259 [9] => 10600 [10] => 20579 [11] => 22316 [12] => 17515 [13] => 22488 [14] => 75 [15] => 23019 [16] => 21133 [17] => 24397 )