สินค้าเหลือน้อย

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนธันวาคม 2561

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17859' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1934,2962,19663,504,4938,278,503,20214,24187,3006,502,3449,17394,275,24186,12509,21743,8475 Array ( [0] => 1934 [1] => 2962 [2] => 19663 [3] => 504 [4] => 4938 [5] => 278 [6] => 503 [7] => 20214 [8] => 24187 [9] => 3006 [10] => 502 [11] => 3449 [12] => 17394 [13] => 275 [14] => 24186 [15] => 12509 [16] => 21743 [17] => 8475 )