สินค้าเหลือน้อย

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายเดือนธันวาคม 2561

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17859' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4938,278,3006,504,19663,17394,2962,21740,8475,20214,503,21743,12509,7259,1934,7057,275,3449 Array ( [0] => 4938 [1] => 278 [2] => 3006 [3] => 504 [4] => 19663 [5] => 17394 [6] => 2962 [7] => 21740 [8] => 8475 [9] => 20214 [10] => 503 [11] => 21743 [12] => 12509 [13] => 7259 [14] => 1934 [15] => 7057 [16] => 275 [17] => 3449 )