สินค้าหมด

1,800 BAHT
2250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17852' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19370,11583,10302,5518,19373,1102,19050,22998,3092,7076,5517,7927,6724,10801,3581,1106,7843,11584 Array ( [0] => 19370 [1] => 11583 [2] => 10302 [3] => 5518 [4] => 19373 [5] => 1102 [6] => 19050 [7] => 22998 [8] => 3092 [9] => 7076 [10] => 5517 [11] => 7927 [12] => 6724 [13] => 10801 [14] => 3581 [15] => 1106 [16] => 7843 [17] => 11584 )