มีสินค้า

1,800 BAHT
2250 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'17852' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1636,3582,19400,11581,3581,3092,19373,19050,11584,12893,2367,19369,7927,1950,1102,1106,11583,5708 Array ( [0] => 1636 [1] => 3582 [2] => 19400 [3] => 11581 [4] => 3581 [5] => 3092 [6] => 19373 [7] => 19050 [8] => 11584 [9] => 12893 [10] => 2367 [11] => 19369 [12] => 7927 [13] => 1950 [14] => 1102 [15] => 1106 [16] => 11583 [17] => 5708 )