สินค้าหมด

1,350 BAHT
2250 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17852' and ( pcharacter='145' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11582,8469,10805,7927,1100,11581,3581,22227,1104,3582,19370,19373,18703,1101,22448,1636,2367,1106 Array ( [0] => 11582 [1] => 8469 [2] => 10805 [3] => 7927 [4] => 1100 [5] => 11581 [6] => 3581 [7] => 22227 [8] => 1104 [9] => 3582 [10] => 19370 [11] => 19373 [12] => 18703 [13] => 1101 [14] => 22448 [15] => 1636 [16] => 2367 [17] => 1106 )