สินค้าหมด

1,150 BAHT
1400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17851' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8298,13400,18354,18355,4875,7370,5015,24123,16436,18356,13394,18763,21141,14171,21150,4834,13402,5208 Array ( [0] => 8298 [1] => 13400 [2] => 18354 [3] => 18355 [4] => 4875 [5] => 7370 [6] => 5015 [7] => 24123 [8] => 16436 [9] => 18356 [10] => 13394 [11] => 18763 [12] => 21141 [13] => 14171 [14] => 21150 [15] => 4834 [16] => 13402 [17] => 5208 )