มีสินค้า

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17850' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13740,23083,18656,16675,24641,23823,22586,1572,21808,21972,9196,2090,5642,15149,24469,22287,6579,14670 Array ( [0] => 13740 [1] => 23083 [2] => 18656 [3] => 16675 [4] => 24641 [5] => 23823 [6] => 22586 [7] => 1572 [8] => 21808 [9] => 21972 [10] => 9196 [11] => 2090 [12] => 5642 [13] => 15149 [14] => 24469 [15] => 22287 [16] => 6579 [17] => 14670 )