มีสินค้า

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17850' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,261,5800,5621,5166,21800,2032,10717,2697,20909,23847,24620,3644,6228,23498,9179,6502,10446,20910 Array ( [0] => 261 [1] => 5800 [2] => 5621 [3] => 5166 [4] => 21800 [5] => 2032 [6] => 10717 [7] => 2697 [8] => 20909 [9] => 23847 [10] => 24620 [11] => 3644 [12] => 6228 [13] => 23498 [14] => 9179 [15] => 6502 [16] => 10446 [17] => 20910 )