มีสินค้า

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17850' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18962,21347,20290,10850,23324,23425,3642,2384,24372,21165,5718,3911,6684,25093,9367,6476,19991,19315 Array ( [0] => 18962 [1] => 21347 [2] => 20290 [3] => 10850 [4] => 23324 [5] => 23425 [6] => 3642 [7] => 2384 [8] => 24372 [9] => 21165 [10] => 5718 [11] => 3911 [12] => 6684 [13] => 25093 [14] => 9367 [15] => 6476 [16] => 19991 [17] => 19315 )