สินค้าหมด

225 BAHT
350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17850' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1520,1483,11487,2145,20065,19968,8250,3167,10083,6653,20116,5501,9372,21953,2887,2032,6589,3147 Array ( [0] => 1520 [1] => 1483 [2] => 11487 [3] => 2145 [4] => 20065 [5] => 19968 [6] => 8250 [7] => 3167 [8] => 10083 [9] => 6653 [10] => 20116 [11] => 5501 [12] => 9372 [13] => 21953 [14] => 2887 [15] => 2032 [16] => 6589 [17] => 3147 )