สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17850' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1511,10456,20116,6794,12461,20629,7933,20292,10164,15973,11921,5656,5682,3456,6268,3909,11985,5905 Array ( [0] => 1511 [1] => 10456 [2] => 20116 [3] => 6794 [4] => 12461 [5] => 20629 [6] => 7933 [7] => 20292 [8] => 10164 [9] => 15973 [10] => 11921 [11] => 5656 [12] => 5682 [13] => 3456 [14] => 6268 [15] => 3909 [16] => 11985 [17] => 5905 )