สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17849' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22097,15770,7334,18197,4032,11880,4964,5656,4850,7572,19529,2997,6262,6287,10705,21703,20987,1543 Array ( [0] => 22097 [1] => 15770 [2] => 7334 [3] => 18197 [4] => 4032 [5] => 11880 [6] => 4964 [7] => 5656 [8] => 4850 [9] => 7572 [10] => 19529 [11] => 2997 [12] => 6262 [13] => 6287 [14] => 10705 [15] => 21703 [16] => 20987 [17] => 1543 )