มีสินค้า

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17849' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21695,15149,7220,6246,4974,19462,6503,8272,15163,9214,5051,11207,6860,18944,6799,9794,8362,22080 Array ( [0] => 21695 [1] => 15149 [2] => 7220 [3] => 6246 [4] => 4974 [5] => 19462 [6] => 6503 [7] => 8272 [8] => 15163 [9] => 9214 [10] => 5051 [11] => 11207 [12] => 6860 [13] => 18944 [14] => 6799 [15] => 9794 [16] => 8362 [17] => 22080 )