มีสินค้า

300 BAHT
350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17849' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23408,10450,9929,21699,6266,2609,6200,20114,17301,4956,13740,10783,23167,22167,8969,21968,13034,3647 Array ( [0] => 23408 [1] => 10450 [2] => 9929 [3] => 21699 [4] => 6266 [5] => 2609 [6] => 6200 [7] => 20114 [8] => 17301 [9] => 4956 [10] => 13740 [11] => 10783 [12] => 23167 [13] => 22167 [14] => 8969 [15] => 21968 [16] => 13034 [17] => 3647 )