สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8731,11095,8745,8747,21230,8762,8749,21229,9914,9907,8739,11090,11091,20953,9902,22839,8756,11089 Array ( [0] => 8731 [1] => 11095 [2] => 8745 [3] => 8747 [4] => 21230 [5] => 8762 [6] => 8749 [7] => 21229 [8] => 9914 [9] => 9907 [10] => 8739 [11] => 11090 [12] => 11091 [13] => 20953 [14] => 9902 [15] => 22839 [16] => 8756 [17] => 11089 )