สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19966,9909,10830,8725,22457,9903,13157,8738,11096,11092,8729,10562,24018,8735,8743,9895,10560,9899 Array ( [0] => 19966 [1] => 9909 [2] => 10830 [3] => 8725 [4] => 22457 [5] => 9903 [6] => 13157 [7] => 8738 [8] => 11096 [9] => 11092 [10] => 8729 [11] => 10562 [12] => 24018 [13] => 8735 [14] => 8743 [15] => 9895 [16] => 10560 [17] => 9899 )