สินค้าหมด

2,000 BAHT
2300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17699' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,10830,8731,8761,8732,22556,8730,23458,9902,8745,8729,8733,11094,9913,8759,8728,8748,11087 Array ( [0] => 20091 [1] => 10830 [2] => 8731 [3] => 8761 [4] => 8732 [5] => 22556 [6] => 8730 [7] => 23458 [8] => 9902 [9] => 8745 [10] => 8729 [11] => 8733 [12] => 11094 [13] => 9913 [14] => 8759 [15] => 8728 [16] => 8748 [17] => 11087 )