พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Second character song release including illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'1752' and ( pcharacter='289' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1327,1755,1756,1754,1757,1753,1751 Array ( [0] => 1327 [1] => 1755 [2] => 1756 [3] => 1754 [4] => 1757 [5] => 1753 [6] => 1751 )