สินค้าหมด

700 BAHT
900 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17517' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11052,18368,13143,17027,16063,20067,11054,23588,15560,2926,19949,11062,18551,11055,18983,21747,17512,11060 Array ( [0] => 11052 [1] => 18368 [2] => 13143 [3] => 17027 [4] => 16063 [5] => 20067 [6] => 11054 [7] => 23588 [8] => 15560 [9] => 2926 [10] => 19949 [11] => 11062 [12] => 18551 [13] => 11055 [14] => 18983 [15] => 21747 [16] => 17512 [17] => 11060 )