สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17516' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8863,8636,5057,3402,10296,7496,5980,18702,22077,8382,1173,3948,4995,13099,9285,11446,3961,20166 Array ( [0] => 8863 [1] => 8636 [2] => 5057 [3] => 3402 [4] => 10296 [5] => 7496 [6] => 5980 [7] => 18702 [8] => 22077 [9] => 8382 [10] => 1173 [11] => 3948 [12] => 4995 [13] => 13099 [14] => 9285 [15] => 11446 [16] => 3961 [17] => 20166 )