สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17516' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8547,8612,8578,21745,21195,7495,3411,6849,9829,4195,13154,6173,13101,22446,5065,8135,8606,20152 Array ( [0] => 8547 [1] => 8612 [2] => 8578 [3] => 21745 [4] => 21195 [5] => 7495 [6] => 3411 [7] => 6849 [8] => 9829 [9] => 4195 [10] => 13154 [11] => 6173 [12] => 13101 [13] => 22446 [14] => 5065 [15] => 8135 [16] => 8606 [17] => 20152 )