สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17516' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19152,9256,4684,9264,12997,20050,8619,9202,23625,11521,13047,24937,22553,5695,20147,15562,19121,4337 Array ( [0] => 19152 [1] => 9256 [2] => 4684 [3] => 9264 [4] => 12997 [5] => 20050 [6] => 8619 [7] => 9202 [8] => 23625 [9] => 11521 [10] => 13047 [11] => 24937 [12] => 22553 [13] => 5695 [14] => 20147 [15] => 15562 [16] => 19121 [17] => 4337 )