สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'17516' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22331,23438,17933,8857,10016,2706,5694,22720,9164,20811,21457,9285,9256,9283,17916,22335,9195,13101 Array ( [0] => 22331 [1] => 23438 [2] => 17933 [3] => 8857 [4] => 10016 [5] => 2706 [6] => 5694 [7] => 22720 [8] => 9164 [9] => 20811 [10] => 21457 [11] => 9285 [12] => 9256 [13] => 9283 [14] => 17916 [15] => 22335 [16] => 9195 [17] => 13101 )