สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19298,19308,17029,20899,11066,13141,23570,11053,18990,11057,11058,21558,18367,19295,23588,11061,17519,17027 Array ( [0] => 19298 [1] => 19308 [2] => 17029 [3] => 20899 [4] => 11066 [5] => 13141 [6] => 23570 [7] => 11053 [8] => 18990 [9] => 11057 [10] => 11058 [11] => 21558 [12] => 18367 [13] => 19295 [14] => 23588 [15] => 11061 [16] => 17519 [17] => 17027 )