สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19306,20067,17519,20899,16065,11052,18687,11053,11067,21558,19298,11066,11059,13141,20055,19949,17027,18685 Array ( [0] => 19306 [1] => 20067 [2] => 17519 [3] => 20899 [4] => 16065 [5] => 11052 [6] => 18687 [7] => 11053 [8] => 11067 [9] => 21558 [10] => 19298 [11] => 11066 [12] => 11059 [13] => 13141 [14] => 20055 [15] => 19949 [16] => 17027 [17] => 18685 )