สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19308,21747,11055,11063,11067,23588,15908,15186,11053,11060,18367,19558,19287,18990,16062,11051,11059,19949 Array ( [0] => 19308 [1] => 21747 [2] => 11055 [3] => 11063 [4] => 11067 [5] => 23588 [6] => 15908 [7] => 15186 [8] => 11053 [9] => 11060 [10] => 18367 [11] => 19558 [12] => 19287 [13] => 18990 [14] => 16062 [15] => 11051 [16] => 11059 [17] => 19949 )