สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11065,11063,18514,18990,18687,15908,11057,17520,11053,19298,2926,21747,11066,11059,18368,11051,11060,17027 Array ( [0] => 11065 [1] => 11063 [2] => 18514 [3] => 18990 [4] => 18687 [5] => 15908 [6] => 11057 [7] => 17520 [8] => 11053 [9] => 19298 [10] => 2926 [11] => 21747 [12] => 11066 [13] => 11059 [14] => 18368 [15] => 11051 [16] => 11060 [17] => 17027 )