สินค้าเหลือน้อย

2,400 BAHT
add to cart

1 BOX include 12 pcs.

/
q select pid from dex_product where pid<>'17512' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24656,18685,11056,15909,11062,19401,18514,20056,11053,19559,21747,11059,18983,20055,18687,11052,18551,18367 Array ( [0] => 24656 [1] => 18685 [2] => 11056 [3] => 15909 [4] => 11062 [5] => 19401 [6] => 18514 [7] => 20056 [8] => 11053 [9] => 19559 [10] => 21747 [11] => 11059 [12] => 18983 [13] => 20055 [14] => 18687 [15] => 11052 [16] => 18551 [17] => 18367 )