มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17353' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11905,10538,11910,8288,14544,17352,17755,3885,17728,10901,20164,11909,17316,16030,11072,11981,11071,17254 Array ( [0] => 11905 [1] => 10538 [2] => 11910 [3] => 8288 [4] => 14544 [5] => 17352 [6] => 17755 [7] => 3885 [8] => 17728 [9] => 10901 [10] => 20164 [11] => 11909 [12] => 17316 [13] => 16030 [14] => 11072 [15] => 11981 [16] => 11071 [17] => 17254 )