มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17353' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11906,17763,17259,17767,11909,13716,11075,19018,16288,17263,21580,11335,11430,10822,11073,11147,19016,11904 Array ( [0] => 11906 [1] => 17763 [2] => 17259 [3] => 17767 [4] => 11909 [5] => 13716 [6] => 11075 [7] => 19018 [8] => 16288 [9] => 17263 [10] => 21580 [11] => 11335 [12] => 11430 [13] => 10822 [14] => 11073 [15] => 11147 [16] => 19016 [17] => 11904 )