สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17353' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10904,11068,19028,11205,16287,10820,10905,16318,10806,21841,19643,17264,17745,20164,11905,11150,17728,23702 Array ( [0] => 10904 [1] => 11068 [2] => 19028 [3] => 11205 [4] => 16287 [5] => 10820 [6] => 10905 [7] => 16318 [8] => 10806 [9] => 21841 [10] => 19643 [11] => 17264 [12] => 17745 [13] => 20164 [14] => 11905 [15] => 11150 [16] => 17728 [17] => 23702 )