สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17352' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19641,11430,23702,10904,14535,10812,10905,19018,14537,14541,11908,17353,17264,21840,19640,21940,10538,20071 Array ( [0] => 19641 [1] => 11430 [2] => 23702 [3] => 10904 [4] => 14535 [5] => 10812 [6] => 10905 [7] => 19018 [8] => 14537 [9] => 14541 [10] => 11908 [11] => 17353 [12] => 17264 [13] => 21840 [14] => 19640 [15] => 21940 [16] => 10538 [17] => 20071 )