พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1734' and ( pcharacter='317' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1735,1736 Array ( [0] => 1735 [1] => 1736 )