มีสินค้า

890 BAHT
1090 BAHT
add to cart

DETAIL : ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เนื้อหนา


q select pid from dex_product where pid<>'17215' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17392,5010,14076,16600,22879,13980,8874,14085,13785,8992,19464,14926,18317,18907,20163,8986,14088,10666 Array ( [0] => 17392 [1] => 5010 [2] => 14076 [3] => 16600 [4] => 22879 [5] => 13980 [6] => 8874 [7] => 14085 [8] => 13785 [9] => 8992 [10] => 19464 [11] => 14926 [12] => 18317 [13] => 18907 [14] => 20163 [15] => 8986 [16] => 14088 [17] => 10666 )