มีสินค้า

890 BAHT
1090 BAHT
add to cart

DETAIL : ผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์เนื้อหนา


q select pid from dex_product where pid<>'17215' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14091,21574,21102,23733,14086,19817,14076,19637,10022,22899,13547,22935,9587,23314,18287,13068,89,2224 Array ( [0] => 14091 [1] => 21574 [2] => 21102 [3] => 23733 [4] => 14086 [5] => 19817 [6] => 14076 [7] => 19637 [8] => 10022 [9] => 22899 [10] => 13547 [11] => 22935 [12] => 9587 [13] => 23314 [14] => 18287 [15] => 13068 [16] => 89 [17] => 2224 )