สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนพ.ค. 2558

/
q select pid from dex_product where pid<>'1717' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7116,3051,6966,1353,1942,1715,4775,7465,10881,15188,10241,9484,5197,3048,7385,5864,9861,2046 Array ( [0] => 7116 [1] => 3051 [2] => 6966 [3] => 1353 [4] => 1942 [5] => 1715 [6] => 4775 [7] => 7465 [8] => 10881 [9] => 15188 [10] => 10241 [11] => 9484 [12] => 5197 [13] => 3048 [14] => 7385 [15] => 5864 [16] => 9861 [17] => 2046 )