สินค้าหมด

840 BAHT
1100 BAHT

สินค้ากำหนดวางจำหน่ายภายในเดือนพ.ค. 2558

/
q select pid from dex_product where pid<>'1716' and ( pcharacter='21' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24922,7374,3048,3053,3050,1717,4321,4319,4944,5206,6966,24241,8158,17170,10881,7254,6962,7469 Array ( [0] => 24922 [1] => 7374 [2] => 3048 [3] => 3053 [4] => 3050 [5] => 1717 [6] => 4321 [7] => 4319 [8] => 4944 [9] => 5206 [10] => 6966 [11] => 24241 [12] => 8158 [13] => 17170 [14] => 10881 [15] => 7254 [16] => 6962 [17] => 7469 )