สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart

Plastic kit
scale 1/144 

q select pid from dex_product where pid<>'1712' and ( pcharacter='152' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13643,20154,10316,4238,21208,4289,24964,5709,24342,9604,4295,6233,9271,18660,20155,20156,23455 Array ( [0] => 13643 [1] => 20154 [2] => 10316 [3] => 4238 [4] => 21208 [5] => 4289 [6] => 24964 [7] => 5709 [8] => 24342 [9] => 9604 [10] => 4295 [11] => 6233 [12] => 9271 [13] => 18660 [14] => 20155 [15] => 20156 [16] => 23455 )