สินค้าเหลือน้อย

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'17035' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3823,10167,19313,5645,24909,21966,7902,22773,3376,6474,1329,3638,5237,19696,24495,7344,22590,14789 Array ( [0] => 3823 [1] => 10167 [2] => 19313 [3] => 5645 [4] => 24909 [5] => 21966 [6] => 7902 [7] => 22773 [8] => 3376 [9] => 6474 [10] => 1329 [11] => 3638 [12] => 5237 [13] => 19696 [14] => 24495 [15] => 7344 [16] => 22590 [17] => 14789 )