สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17367,6959,21880,10975,22922,23425,24315,20309,22828,22589,3889,10740,3846,3833,7809,13029,9419,11758 Array ( [0] => 17367 [1] => 6959 [2] => 21880 [3] => 10975 [4] => 22922 [5] => 23425 [6] => 24315 [7] => 20309 [8] => 22828 [9] => 22589 [10] => 3889 [11] => 10740 [12] => 3846 [13] => 3833 [14] => 7809 [15] => 13029 [16] => 9419 [17] => 11758 )