สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23849,9381,23759,228,3634,8289,19680,24062,13719,24134,24330,8280,22830,18237,5624,10442,22629,6562 Array ( [0] => 23849 [1] => 9381 [2] => 23759 [3] => 228 [4] => 3634 [5] => 8289 [6] => 19680 [7] => 24062 [8] => 13719 [9] => 24134 [10] => 24330 [11] => 8280 [12] => 22830 [13] => 18237 [14] => 5624 [15] => 10442 [16] => 22629 [17] => 6562 )