สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5651,20308,5644,6512,3646,5286,3028,12480,12825,23744,19994,20786,23780,23847,5687,10147,23399,13090 Array ( [0] => 5651 [1] => 20308 [2] => 5644 [3] => 6512 [4] => 3646 [5] => 5286 [6] => 3028 [7] => 12480 [8] => 12825 [9] => 23744 [10] => 19994 [11] => 20786 [12] => 23780 [13] => 23847 [14] => 5687 [15] => 10147 [16] => 23399 [17] => 13090 )