สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22784,18519,22378,24327,3622,11767,23709,1429,23487,2391,23594,9142,5349,3146,2890,23551,2823,24621 Array ( [0] => 22784 [1] => 18519 [2] => 22378 [3] => 24327 [4] => 3622 [5] => 11767 [6] => 23709 [7] => 1429 [8] => 23487 [9] => 2391 [10] => 23594 [11] => 9142 [12] => 5349 [13] => 3146 [14] => 2890 [15] => 23551 [16] => 2823 [17] => 24621 )