สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9329,8836,23787,489,6629,10969,4927,20259,6253,5627,16152,17542,15149,5707,24781,10229,6474,4945 Array ( [0] => 9329 [1] => 8836 [2] => 23787 [3] => 489 [4] => 6629 [5] => 10969 [6] => 4927 [7] => 20259 [8] => 6253 [9] => 5627 [10] => 16152 [11] => 17542 [12] => 15149 [13] => 5707 [14] => 24781 [15] => 10229 [16] => 6474 [17] => 4945 )