สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6863,21688,19067,9169,22807,10885,14529,19696,13239,2850,2604,25043,24134,16722,9135,3643,23289,2602 Array ( [0] => 6863 [1] => 21688 [2] => 19067 [3] => 9169 [4] => 22807 [5] => 10885 [6] => 14529 [7] => 19696 [8] => 13239 [9] => 2850 [10] => 2604 [11] => 25043 [12] => 24134 [13] => 16722 [14] => 9135 [15] => 3643 [16] => 23289 [17] => 2602 )