สินค้าหมด

150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6654,16118,22606,22755,19343,21662,1432,4846,10710,20121,1491,13668,11234,6446,2031,3164,6260,5705 Array ( [0] => 6654 [1] => 16118 [2] => 22606 [3] => 22755 [4] => 19343 [5] => 21662 [6] => 1432 [7] => 4846 [8] => 10710 [9] => 20121 [10] => 1491 [11] => 13668 [12] => 11234 [13] => 6446 [14] => 2031 [15] => 3164 [16] => 6260 [17] => 5705 )